© ROFA Polska Sp. z o.o. • Ul. Litewska 8 • 35-302 Rzeszów • Polen • Tel:+48 17 785 60 00 • Fax:+48 17 785 60 99 • info-pl@rofa-polska.pl